Arviointi
Tommi | 1.4.2013 | 08:00

Hyvä ymmärtää:

1. Taiteen lisäksi on vaikea keksiä subjektiivisempaa puuhaa kuin viinien arviointi. Voin parhaassakin tapauksessa olla varma korkeintaan omasta aistikokemuksestani – enkä silti pysty siirtämään sitä aukottomasti paperille. Jokainen myös arvioi saman viinin eri ajanhetkinä hieman erilailla mm. säästä, valaistuksesta, ruoasta, tuulen suunnasta ja Juhana Helmenkalastajan viiksivahan päiväkohtaisesta kiiltoasteesta riippuen. Oleellista sinulle on löytää juuri oman makusi kanssa yhteensopiva guru, jonka vinkeistä saat ahaa-elämyksiä keskimääräistä useammin.

2. En usko sokkomaistamiseen viiniarvioiden metodina, sillä se tuottaa parhaimmillaankin vain muutaman rivin mittaisia kliinisiä kuvauksia. Tällä sivustolla arvioidut putelit maistetaankin lähes poikkeuksetta ns. etiketti ylöspäin, jotta teoreettinen kirjaviisaus ja aistinvaraisen arvioinnin tuottama data voitaisiin linkittää lukijan kannalta relevantiksi kokonaisuudeksi. Nykymaailmassa viinijournalistin tehtävänä ei ole viini toisensa jälkeen pelkän jumalan sanaa arvokkuudessaan haastavan tasting noten kasaan raapustaminen, vaan viinin ja sen tuottaman kokemuksen kytkeminen laajempaan kokonaisuuteen. Kokonaisuuteen, johon kuuluvat elimellisesti mm. historia, kulttuuri, maantiede, teknologia ja ruoka.

3. Parhaat viinikokemukset syntyvät positiivisista yllätyksistä eli yleisesti ottaen tilanteista, joissa ennakko-odotukset eivät syystä tai toisesta ole erityisen korkealla. Tällä en tarkoita, että ruokapöytä kannattaa viikko toisensa jälkeen täyttää surkeiksi ennakoiduilla litkuilla lottovoittoa toivoen. Tie viininirvanaan on sen sijaan päällystetty rohkeudella kokeilla näitä käyneitä rypälemehuja laajalla rintamalla riippumatta siitä, mitä joku yksittäinen ns. asiantuntija on mieltä tai mitä vaikkapa juuri näillä sivuilla sattuu lukemaan. Hyviä viinejä löytyy joka väristä, joka maanosasta ja joka hintaluokasta – pullokohtaiset todennäköisyydet vain vaihtelevat. Muista, että viinimaailmankin tulevaisuus on täällä jo tänään!

4. Viiniarvioiden relevanssi kuluttajalle hämärtyy monesti erilaisten suorien tai epäsuorien taloudellisten intressien ja muiden riippuvuussuhteiden vuoksi – etenkin jos niistä ei kerrota avoimesti. Moni tälläkin sivustolla arvioiduista viineistä on maahantuojien tai muiden taloudellista hyötyä tavoittelevien toimijoiden lähettämiä näytepulloja tai muissa yhteyksissä tarjoamia tai maistattamia. Siksi arvioiden yhteydessä mainitaan aina, mikäli maistettua tuotetta ei ole hankittu ns. omalla rahalla. Kuten sivuja lukiessa toivottavasti käy nopeasti ilmi, arvioiden sisältöön näytteiden lähteellä ei ole vaikutusta.

5. Viinien pisteytys on pöljää hommaa.

 

Kommentit

kommenttia